Stijging van aantal WW-uitkeringen Ermelo en Harderwijk

HARDERWIJK/ERMELO Over heel 2015 is de WW in Gelderland licht gedaald, meldt het UWV. Eind 2015 telde Gelderland 826 WW-uitkeringen minder dan aan het begin van dat jaar, wat een daling betekent van 1,5 procent. De Gelderse regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe laat ook precies die daling zien, maar in Ermelo en Harderwijk steeg het aantal WW-uitkeringen juist. In Harderwijk steeg het aantal uitkeringen met 1,7 procent (van 1134 naar 1153) in 2015. Ermelo laat echter een veel grotere stijging zien van maar liefst 10,4 procent (van 527 naar

Landelijk is de WW afgelopen jaar met 1,1 procent gestegen. In Gelderland is het aantal WW-uitkering het afgelopen jaar vooral gedaald van mensen die hebben gewerkt in de Industrie, Bouw en Handel. Sectoren waar de WW in 2015 is gestegen, zijn onder andere Vervoer en Opslag en Zorg en Welzijn. De Industrie, Bouw en Handel profiteren van de toenemende consumentenbestedingen en export. Binnen de handel valt wel op dat het aantal WW-uitkeringen is toegenomen bij grootwinkelbedrijven, waaronder supermarktketens en warenhuizen. De Bouw profiteert van het gestage economische herstel en de aantrekkende huizenmarkt.

De daling in de WW in de Gelderse regio over 2015 laat een heel ander beeld zien dan over 2014. Over 2014 steeg de WW in de Gelderse regio's nog sterker dan gemiddeld. Over 2015 laten de Gelderse regio's allemaal een daling zien, terwijl de WW landelijk en in de meeste regio's juist is gestegen. Zo steeg de WW in de Achterhoek over 2014 opvallend sterk met 4,4 procent, om vervolgens over 2015 het sterkst te dalen van alle regio's (-7,3 procent).