• Het team van Harderwijk Werkt met links accountmanager Amarens Rijkmans.

    Foto: Henk Merjenburgh

Team Harderwijk Werkt van start

HARDERWIJK Ondernemen met zin. Met deze slogan probeert het team Harderwijk Werkt ondernemers uit te dagen om mensen aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemers, werkgevers, gemeente, zorg- en onderwijsinstellingen waren uitgenodigd bij California Creative Industry, waar de officiële aftrap van het project Harderwijk Werkt plaatsvond.

Marco Jansen

 

Waar haal ik de tijd vandaan voor een subsidieaanvraag of begeleiding? Een vraag die veel ondernemers zichzelf stellen. Harderwijk Werkt is de dienstverlening van de gemeente naar werkgevers en ondernemers. Bemiddeling van de vacatures vindt plaats in samenwerking met het UWV.

MENSEN De doelgroep bestaat uit mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, een indicatie hebben voor sociale werkvoorziening, wajongeren met arbeidsvermogen en leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs. Kortom: werkzoekenden met afstand tot werk. Inmiddels zijn dat 800 klanten in Harderwijk.Het herstellen van de economie is iedereen een kans bieden die wil werken een bijdrage te laten leveren aan de economie. Want als het aan de overheid ligt, zit straks niemand op de reservebank. Dat gebeurt door o.a. de Inclusief Groep, Landstede en Proson. De lokale werkgeversdienstverlening is een belangrijke partner die zorgt voor de match.,,Is het een probleem of een kans? Die vraag is essentieel'', stelt presentator Bart van den Belt. ,,Wie zit te wachten op een vluchteling die geen Nederlands spreekt, een wajongere die geholpen moet worden of een 'bijstandstrekker' die 'niet wil werken'. Als organisatie zijn middelen als tijd, energie en geld vaak beperkt. Maar door kansen te zien kan het bedrijf ook bijdragen aan de kwaliteit van leven van een ander (financieel minder afhankelijk, ergens bij horen en waardecreatie), volgens eigen kernwaarden leven en eenheid creëren binnen de organisatie. Want neemt u iemand aan, dan heeft u iets te doen om die persoon welkom te laten voelen. Het verantwoordelijkheidsgevoel bij andere medewerkers neemt toe.'' Wethouder van economische/sociale zaken Christianne van der Wal riep de aanwezigen met passie op om mee te doen. ,,Ik geloof in de kracht en wil van mensen. Wij wonen in een stad waar iedereen mee kan doen. Als lokale overheid gaan we uit van ontwikkeling van mensen. Hen in beweging krijgen is een maatschappelijk succes.

EINDDOEL Het einddoel van economische zelfstandigheid is misschien niet voor iedereen haalbaar, maar ook met vrijwilligerwerk doe je al mee in de samenleving. Het werkt echt. Het team van Harderwijk Werkt heeft al 80 mensen geplaatst in een half jaar tijd. Ik vind dat waanzinnig en het maakt me trots.'' De gemeente heeft volgens haar een belangrijke ontzorgtaak. ,,Wij kunnen de banen niet zelf creëren - dat moeten de ondernemers doen. Wel kunnen we het vestigingsklimaat voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk maken door belemmeringen weg te nemen en en regels zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo ontstaat nieuwe werkgelegenheid bij onder meer de fastfoodketens die zich hier vestigen of Alcoa op Lorentz III. ,,Met de subsidiecalculator op de site van Harderwijk Werkt kan snel worden uitgerekend wat het de werkgever kost en oplevert.