• Marcel Antonisse

Verdere banengroei bouw en detailhandel in Noordwest Veluwe

ERMELO/HARDERWIJK In de maand september werden er minder WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord, meldt uitkeringsinstantie UWV. De ontwikkeling verschilt per sector. In de bouw was de afname het sterkst. UWV verwacht voor 2017 dan ook een verdere banengroei in de bouw. Bij het grootwinkelbedrijf stegen de WW-uitkeringen. Door het faillissement van verschillende winkelketens gingen banen verloren. Dit treft vooral de traditionele winkels, doordat het koopgedrag van consumenten verandert. De detailhandel, breder bekeken, groeit echter wel doordat de koopkracht stijgt.

Eind september telde de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 15.885 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio was in september vrijwel even groot als in augustus. Vergeleken met vorig jaar september verstrekte UWV in de regio 1,2 procent (183) meer WW-uitkeringen.

De ontwikkeling van WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in september ten opzichte van augustus verschilt per sector. De sterkste afname doet zich voor in de herstellende bouw (-10,4 procent). UWV verwacht voor 2017 dan ook een verdere banengroei in de bouw in de regio. In zorg en welzijn daalden de WW-uitkeringen de afgelopen maand licht met 0,7 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is echter nog wel sprake van een toename. Naar verwachting krimpen de regionale zorgbanen volgend jaar licht, al kan het schrappen van een bezuiniging op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen deze banenontwikkeling positief beïnvloeden.

In onder andere de industrie, bij banken en het grootwinkelbedrijf stijgen de WW-uitkeringen verder. In de industrie en financiële diensten verdwijnen al jaren banen. De industrie heeft te maken met structurele banenkrimp door productie met steeds minder mensen. De daling bij financiële diensten komt vooral door de opkomst van online dienstverlening. Door het faillissement van verschillende winkelketens gingen er banen verloren in het grootwinkelbedrijf. Dit treft vooral de traditionele winkels, doordat het koopgedrag van consumenten verandert. De rest van de detailhandel groeit juist doordat de koopkracht stijgt. In 2017 nemen de banen in de detailhandel als totaal daardoor verder toe in de regio.